strykow@bsstrykow.sgb.pl
SWIFT CODE: GBWCPLPP
(42) 719 80 80
Godziny otwarcia banku: pn-pt 8:00- 17:30


WYSZUKIWARKA BANKOMATÓW

KREDYTY


Kredyt odnawialny w ROR

 • Kredyt udzielany osobom fizycznym posiadającym w Banku ROR od co najmniej trzech miesięcy
 • Okres kredytowania - 24 miesiące z możliwością przedłużenia na kolejny okres
 • Maksymalny limit to 3-krotność miesięcznych stałych wpływów na rachunek nie więcej niż 10.000 zł
 • Kredyt może zostać wykorzystany na dowolny cel oraz w dowolnym terminie
 • Każda wpłata środków na rachunek powoduje, iż kredyt odnawia się o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie kredytowania
 • Odsetki pobierane są miesięcznie od wykorzystanej kwoty kredytu

 

Kredyt gotówkowy dla posiadaczy ROR

 Kredyt udzielany osobom fizycznym posiadającym w Banku ROR od co najmniej trzech miesięcy

 • Okres kredytowania do 8 lat
 • Maksymalna kwota kredytu 70 000 zł
 • Kredyt udzielany jest na dowolny cel

 

Kredyt gotówkowy mieszkaniowy

 • Kredyt gotówkowy mieszkaniowy przeznaczony dla osób fizycznych na udokumentowane cele mieszkaniowe tj. remont, przebudowę i modernizację budynków mieszkalnych
 • Kredyt zabezpieczony innymi formami zabezpieczeń niż hipoteka
 • Kredytobiorca ma obowiązek rozliczenia za pomocą faktur z 70% wartości kredytu lub 50% wartości kosztów inwestycji
 • Maksymalna kwota kredytu 80.000 zł
 • Okres kredytowania od 2 lat do 10 lat

 

Kredyt mieszkaniowy (hipoteczny) „MÓJ DOM”

 • Kredyt przeznaczony na finansowanie potrzeb mieszkaniowych osób fizycznych zakup, budowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego
 • Maksymalny okres kredytowania: 30 lat
 • Waluta kredytu – PLN
 • Minimalna kwota kredytu: 50.000 zł- maksymalna kwota kredytu do 500.000 zł, uzależniona również od zdolności kredytowej Klienta
 • Kredyt wypłacany jednorazowo lub w transzach uzgodnionych z Kredytobiorcą
 • Spłata kredytu - miesięcznie w ratach równych lub malejących
 • Zabezpieczenie kredytu: Hipoteka na nieruchomości będącej przedmiotem inwestycji wraz z cesją z polisy ubezpieczenia przyjętej hipoteki .

 

Kredyt konsumencki zabezpieczony hipotecznie

 • Kredyt adresowany jest dla osób prywatnych, posiadających w Banku rachunek ROR lub inny rachunek od co najmniej 6 miesięcy oraz oferujących zabezpieczenie hipoteczne .
 • Kredyt przeznaczony na dowolny cel
 • Minimalna kwota kredytu 20.000 zł
 • Kwota kredytu maksymalnie nie może przekroczyć 60% wartości kosztorysowej nieruchomości
 • Okres kredytowania –maksymalnie 8 lat
 • Zabezpieczenie: Hipoteka na nieruchomości zlokalizowanej na terytorium RP, należącej do kredytobiorcy lub osoby trzeciej oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości objętej hipoteką

 

Kredyt gotówkowy ”EKO-KREDYT” z dotacją WFOŚiGW w formie częściowej spłaty kapitału.


Kredytem objęte są następujące programy priorytetowe:

 • realizacja zadań ograniczenia niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
 • realizacja zadań w zakresie poprawy efektywności cieplnej budynków mieszkalnych.
 • realizacja zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
 • na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych.

 Warunki finansowe:

 • Dotacja z WFOŚiGW od 40% do 99% inwestycji
 • Okres kredytowania do 8 lat
 • Karencja w spłacie kapitału – maksymalnie 1 rok

 

Copyright © 2014 Bank Spółdzielczy w Strykowie
Projekt i realizacja: ntg.pl