strykow@bsstrykow.sgb.pl
SWIFT CODE: GBWCPLPP
(42) 719 80 80
Godziny otwarcia banku: pn-pt 8:00- 17:30


WYSZUKIWARKA BANKOMATÓW

KREDYTY


”UNI-KREDYT” nawozowy

 • Kredyt przeznaczony jest na zakup nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, materiału siewnego, inwentarza żywego, pasz i koncentratów dla zwierząt, paliwa do celów rolniczych
 • Kredyt dla rolników posiadających w banku rachunek, na który wpływają dopłaty unijne
 • Kwota kredytu uzależniona od wielkości gospodarstwa rolnego i zdolności kredytobiorcy
 • Maksymalna kwota - 3.000 zł na 1ha użytków rolnych własnych i użytkowanych na podstawie zawartej umowy dzierżawy
 • Bez konieczności udokumentowania wykorzystania środków
 • Okres kredytowania –maksymalnie 24 miesiące
 • Wybór formy spłaty kredytu: w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub jednorazowo

 

Kredyty obrotowe

Kredyt adresowany jest rolników na finansowanie środków obrotowych

 • Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym udzielany na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą

Kredyt może być udzielany w formie linii kredytowej odnawialnej i nieodnawialnej

Okres kredytowania krótkoterminowy do 12 m-cy lub średnioterminowy do 3 lat.

 • Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym udzielany rolnikom o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, posiadającym co najmniej od 6 –ciu miesięcy w Banku rachunek bieżący .

Wysokość kredytu uzależniona jest od obrotów po stronie MA rachunku bieżącego

Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 30% obrotów

Okres kredytowania max 24 m-ce z możliwością odnawiania na kolejny okres bez spłacania

 

Kredyt inwestycyjny ”inwestycje w działalności”

 • Kredyt przeznaczony na cele inwestycyjne
 • Kredyt wypłacany jednorazowo lub w transzach uzgodnionych z Kredytobiorcą
 • Okres kredytowania maksymalnie 20 lat
 • Karencja w spłacie do 2 lat
 • Spłata: w ratach miesięcznych, kwartalnych lub w kwotach ustalonych w umowie kredytowej


Kredyty preferencyjne

 • Kredyty obrotowe na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę
 • Kredyty udzielane na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia
 • Kredyty przeznaczone na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych
 • Kredyty udzielane na zakup gruntów rolnych
Copyright © 2014 Bank Spółdzielczy w Strykowie
Projekt i realizacja: ntg.pl