strykow@bsstrykow.sgb.pl
SWIFT CODE: GBWCPLPP
(42) 719 80 80
Godziny otwarcia banku: pn-pt 8:00- 17:30


WYSZUKIWARKA BANKOMATÓW

KREDYTY

Kredyty obrotowe

 • Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym - udzielany na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z działalnością gospodarczą, jak również doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług. Kredyt może być udzielany w formie linii kredytowej odnawialnej i nieodnawialnej

Okres kredytowania krótkoterminowy do 12 miesięcy lub średnioterminowy do 3 lat.

 • Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym - udzielany podmiotom gospodarczym o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, posiadającym od co najmniej 6 –ciu miesięcy w Banku rachunek bieżący

Wysokość kredytu uzależniona jest od obrotów po stronie MA rachunku bieżącego

Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 30% obrotów

Okres kredytowania do 24 miesięcy z możliwością odnawiania na kolejny okres bez spłacania

 • Kredyt płatniczy w ramach kredytu odnawialnego udzielany podmiotom gospodarczym, jako doraźna pomoc na pokrycie przejściowego braku środków płatniczych (np. zapłata za faktury wystawione przez kontrahenta klienta) z terminem spłaty nieprzekraczającym 90 dni.

Okres kredytowania do 12 miesięcy

 

 Kredyt inwestycyjny ”inwestycje w działalności”

 • Kredyt przeznaczony na cele inwestycyjne
 • Kredyt wypłacany jednorazowo lub w transzach uzgodnionych z Kredytobiorcą
 • Okres kredytowania maksymalnie 20 lat
 • Karencja w spłacie do 2 lat
 • Spłata: w ratach miesięcznych, kwartalnych lub w kwotach ustalonych w umowie kredytowej


Kredyt hipoteczny dla klientów instytucjonalnych.

 • Kredyt adresowany jest klientów instytucjonalnych, posiadających w Banku rachunek bieżący od co najmniej 6 miesięcy oraz oferujących zabezpieczenie hipoteczne
 • Kredyt przeznaczony jest na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • Okres kredytowania maksymalnie 15 lat
  • Minimalna kwota kredytu: 50.000 zł maksymalna kwota kredytu do 300.000 zł, ale nie może przekroczyć 50% wartości kosztorysowej nieruchomości
  • Zabezpieczenie: Hipoteka na nieruchomości zlokalizowanej na terytorium RP, należącej do kredytobiorcy lub osoby trzeciej oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości objętej hipoteką.
Copyright © 2014 Bank Spółdzielczy w Strykowie
Projekt i realizacja: ntg.pl